Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Pabianice

Kolorowy pasek

Wójt Gminy Pabianice

Informuje, że wyborcy, którzy zamierzają zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, mogą do dnia 11 października 2019 r. składać wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju,za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć w Urzędzie Gminy w Pabianicach w Ewidencji ludności  w pokoju nr 6 w godz. pracy urzędu.

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć pisemnie, telefaksem +48 (42) 213-96-60

mailowo na adres: gmina@pabianice.gmina.pl  lub w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub ważnym profilem zaufanym ePUAP.

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę. W upoważnieniu należy wskazać imię (imiona)  i nazwisko oraz numer PESEL wyborcy, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

Wyborca stale zamieszkały za granicą może również głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez konsula lub gminę, o ile został na swój wniosek dopisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym odpowiednio za granicą lub w kraju.


UWAGA :
W przypadku utraty zaświadczenia o prawie do głosowania, niezależnie od przyczyny ,nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, jak też nie będzie możliwe wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zameldowania.

 

 


 

Załączniki

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy w Pabianicach
Źródło informacji:Mariola Kudra
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Rzepkowski
Data wprowadzenia:2019-09-25 13:44:08
Opublikował:Mariusz Rzepkowski
Data publikacji:2019-09-25 13:51:41
Ostatnia zmiana:2019-09-25 13:51:47
Ilość wyświetleń:172