Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Pabianice

Kolorowy pasek

Celem Planu gospodarki odpadami dla gminy Pabianice jest wyznaczenie działań zmierzających do utworzenia nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami w gminnie.

Plan gminny, zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz.U. Nr 66, poz. 620 z późn. zm.), obejmuje:

  • analizę i ocenę aktualnego stanu gospodarki wszystkimi rodzajami odpadów komunalnych, w szczególności odpadami komunalnymi ulegającymi biodegradacji, odpadami opakowaniowymi oraz niebezpiecznymi zawartymi w odpadach komunalnych,
  • prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami,
  • cele w zakresie gospodarki odpadami,
  • działania zmierzające do poprawy sytuacji w dziedzinie gospodarki odpadami,
  • projektowany system, gospodarki odpadami wraz z określeniem szacunkowych kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych proponowanego systemu,
  • system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów,
  • analizę oddziaływania projektu planu na środowisko,
  • streszczenie w języku niespecjalistycznym.

Załączniki

Gminny Plan Gospodarki Odpadami (906.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Anna Chodasewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Rzepkowski
Data wprowadzenia:2009-08-12 10:33:16
Opublikował:Mariusz Rzepkowski
Data publikacji:2009-08-12 10:37:30
Ostatnia zmiana:2009-08-12 10:37:55
Ilość wyświetleń:6456