Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Pabianice

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Wójt Gminy
    Wójt (2)
    Zarządzenia Wójta Gminy (0)
        2003 rok (39)
        2004 rok (46)
        2005 rok (50)
        2006 rok (43)
        2007 rok (58)
        2008 rok (64)
        2009 rok (75)
        2010 rok (63)
        2011 rok (66)
        2012 rok (98)
        2013 rok (95)
        2014 rok (127)
        2015 rok (116)
        2016 rok (69)
        2017 rok (57)
        2018 rok (21)
        2019 rok (7)
    Porozumienia (4)
    Raport o stanie Gminy Pabianice za 2018 r. (1)

Rada Gminy
    Rada Gminy - kadencja 2018 - 2023 r. (2)
        Informacje o planowanych sesjach (1)
        Protokoły z sesji Rady Gminy (12)
    Archiwum kadencji (0)
        Rada Gminy - kadencja 2014 - 2018 r. (3)
            Skład Rady Gminy Pabianice (16)
            Informacje o planowanych sesjach (49)
            Protokoły z sesji Rady Gminy (61)
        Rada Gminy - kadencja 2010 - 2014 r. (5)
            Skład Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014 (17)
            Sesje Rady Gminy (0)
                Informacje o planowanych sesjach (42)
                Protokoły z sesji Rady Gminy (57)
            Komisje Rady Gminy (0)
                Informacje o planowanych posiedzeniach komisji (143)
                Komisja Gospodarczo-Finansowa (5)
                    Protokoły z posiedzeń komisji (45)
                Komisja Rewizyjna (9)
                    Protokoły z posiedzeń komisji (29)
                Komisja Ochrony Środowiska i Rozwoju (5)
                    Protokoły z posiedzeń komisji (51)
                Komisja Samorządowo-Społeczna i Organizacyjna (5)
                    Protokoły z posiedzeń komisji (46)
        Komisje Rady Gminy - kadencja 2014 - 2018 r. (0)
            Komisja Gospodarczo-Finansowa (3)
                Protokoły z posiedzeń komisji (38)
            Komisja Rewizyjna (6)
                Protokoły z posiedzeń komisji (19)
            Komisja Ochrony Środowiska i Rozwoju (2)
                Protokoły z posiedzeń komisji (39)
            Komisja Samorządowo-Społeczna i Organizacyjna (3)
                Protokoły z posiedzeń komisji (37)
            Informacje o planowanych posiedzeniach komisji (153)
            Protokoły z posiedzeń połączonych Komisji (17)
        Rada Gminy - kadencja 2006 - 2010 r. (3)
            Przewodniczący rady (1)
            Skład rady (1)
            Sesje Rady Gminy (49)
            Komisje Rady Gminy (0)
                Komisja Ochrony Środowiska i Rozwoju (1)
                    Protokoły z 2007 r. (9)
                    Protokoły z 2008 r. (15)
                    Protokoły z 2009 r. (12)
                    Protokoły z 2010 r. (10)
                Komisja Samorządowo Społeczna i Organizacyjna (1)
                    Protokoły z posiedzeń w 2006 i 2007 r. przed zmianami w statucie Gminy (5)
                    Protokoły z 2007 r. (8)
                    Protokoły z 2008 r. (13)
                    Protokoły z 2009 r. (10)
                    Protokoły z 2010 r. (9)
                Komisja Rewizyjna (1)
                    Protokoły z 2006 r. (2)
                    Protokoły z 2007 r. (21)
                    Protokoły z 2008 r. (10)
                    Protokoły z 2009 r. (4)
                Komisja Doraźna (1)
                    Protokoły z posiedzeń komisji (4)
                Komisja Statutowa (2)
                Komisja Gospodarczo - Finansowa (1)
                    Protokoły z 2007 r. (9)
                    Protokoły z 2008 r. (14)
                    Protokoły z 2009 r. (10)
                    Protokoły z 2010 r. (9)
                Komisja Gospodarczo Finansowa, Rolna i Ochrony Środowiska (1)
                    Protokoły z 2006 r. (1)
                    Protokoły z 2007 r. (5)
    Zapis audio sesji Rady Gminy (50)
    Interpelacje i zapytania (1)
    Protokoły z posiedzeń komisji Rady Gminy (0)
        Komisja Samorządowo-Społeczna i Organizacyjna (9)
        Komisja Rewizyjna (3)
        Komisja Gospodarczo-Finansowa (9)
        Komisja Ochrony Środowiska i Rozwoju (10)
        Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (6)

Uchwały Rady Gminy
    Kadencja 2002 - 2006 (0)
        19.11.2002 r. - Sesja I (2)
        27.11.2002 r. - Sesja II (6)
        09.12.2002 r. - Sesja III (6)
        30.12.2002 r. - Sesja IV (7)
        29.01.2003 r. - Sesja V (2)
        26.02.2003 r. - Sesja VI (2)
        26.03.2003 r. - Sesja VII (6)
        30.04.2003 r. - Sesja VIII (5)
        28.05.2003 r. - Sesja IX (1)
        25.06.2003 r. - Sesja X (4)
        27.08.2003 r. - Sesja XI (4)
        30.09.2003 r. - Sesja XII (48)
        29.10.2003 r. - Sesja XIII (8)
        28.11.2003 r. - Sesja XV (11)
        30.12.2003 r. - Sesja XVI (4)
        28.01.2004 r. - Sesja XVII (5)
        25.02.2004 r. - Sesja XVIII (2)
        31.03.2004 r. - Sesja XIX (2)
        28.04.2004 r. - Sesja XX (8)
        26.05.2004 r. - Sesja XXI (3)
        30.06.2004 r. - Sesja XXII (6)
        27.08.2004 r. - Sesja XXIII (8)
        29.09.2004 r. - Sesja XXIV (5)
        27.10.2004 r. - Sesja XXV (7)
        01.12.2004 r. - Sesja XXVI (7)
        29.12.2004 r. - Sesja XXVII (10)
        23.02.2005 r. - Sesja XXX (5)
        30.03.2005 r. - Sesja XXXI (5)
        27.04.2005 r. - Sesja XXXII (9)
        25.05.2005 r. - Sesja XXXIII (1)
        14.06.2005 r. - Sesja XXXIV (2)
        29.06.2005 r. - Sesja XXXV (3)
        29.08.2005 r. - Sesja XXXVI (4)
        28.09.2005 r. - Sesja XXXVII (1)
        26.10.2005 r. - Sesja XXXVIII (7)
        30.11.2005 r. - Sesja XXXIX (6)
        28.12.2005 r. - Sesja XLI (4)
        25.01.2006 r. - Sesja XLII (2)
        29.03.2006 r. - Sesja XLIV (5)
        26.04.2006 r. - Sesja XLV (2)
        24.05.2006 r. - Sesja XLVI (4)
        28.06.2006 r. - Sesja XLVII (2)
        30.08.2006 r. - Sesja XLVIII (8)
        27.09.2006 r. - Sesja XLIX (11)
    Kadencja 2006 - 2010 (0)
        27.11.2006 r. - Sesja I (1)
        05.12.2006 r. - Sesja II (1)
        11.12.2006 r. - Sesja III (13)
        29.12.2006 r. - Sesja IV (7)
        13.02.2007 r. - Sesja V (6)
        22.03.2007 r. - Sesja VI (10)
        04.04.2007 r. - Sesja VII (2)
        26.04.2007 r. - Sesja VIII (6)
        17.05.2007 r. - Sesja IX (9)
        30.05.2007 r. - Sesja X (7)
        27.06.2007 r. - Sesja XI (6)
        29.08.2007 r. - Sesja XII (10)
        26.09.2007 r. - Sesja XIII (6)
        29.10.2007 r. - Sesja XIV (7)
        28.11.2007 r. - Sesja XV (5)
        20.12.2007 r. - Sesja XVI (4)
        30.01.2008 r. - Sesja XVII (5)
        27.02.2008 r. - Sesja XVIII (5)
        31.03.2008 r. - Sesja XIX (4)
        30.04.2008 r. - Sesja XX (12)
        28.05.2008 r. - Sesja XXI (11)
        25.06.2008 r. - Sesja XXII (15)
        10.07.2008 r. - Sesja XXIII (3)
        27.08.2008 r. - Sesja XXIV (8)
        01.10.2008 r. - Sesja XXV (9)
        05.11.2008 r. - Sesja XXVI (10)
        03.12.2008 r. - Sesja XXVII (9)
        22.12.2008 r. - Sesja XXVIII (7)
        05.02.2009 r. - Sesja XXIX (6)
        26.02.2009 r. - Sesja XXX (5)
        26.03.2009 r. - Sesja XXXI (19)
        23.04.2009 r. - Sesja XXXII (1)
        29.04.2009 r. - Sesja XXXIII (5)
        26.05.2009 r. - Sesja XXXIV (7)
        25.06.2009 r. - Sesja XXXV (15)
        31.07.2009 r. - Sesja XXXVI (9)
        28.08.2009 r. - Sesja XXXVII (7)
        29.09.2009 r. - Sesja XXXVIII (7)
        28.10.2009 r. - Sesja XXXIX (11)
        02.12.2009 r. - Sesja XL (10)
        29.12.2009 r. - Sesja XLI (7)
        27.01.2010 r. - Sesja XLII (8)
        12.02.2010 r. - Sesja XLIII (1)
        24.03.2010 r. - Sesja XLIV (12)
        27.04.2010 r. - Sesja XLV (8)
        26.05.2010 r. - Sesja XLVI (8)
        23.06.2010 r. - Sesja XLVII (12)
        13.08.2010 r. - Sesja XLVIII (1)
        27.08.2010 r. - Sesja XLIX (10)
        29.09.2010 r. - Sesja L (16)
        27.10.2010 r. - Sesja LI (17)
        10.11.2010 r. - Sesja LII (7)
    Kadencja 2010 - 2014 (0)
        2010.12.02 - Sesja I (1)
        2010.12.28 - Sesja III (16)
        2011.01.27 - Sesja IV (8)
        2011.02.25 - Sesja V (9)
        2011.03.31 - Sesja VI (11)
        2011.04.28 - Sesja VII (5)
        2011.05.30 - Sesja VIII (5)
        2011.06.27 - Sesja IX (15)
        2011.08.29 - Sesja X (8)
        2011.09.26 - Sesja XI (11)
        2011.10.24 - Sesja XII (13)
        2011.11.28 - Sesja XIII (19)
        2011.12.15 - Sesja XIV (3)
        2011.12.29 - Sesja XV (5)
        2012.01.27 - Sesja XVI (10)
        2012.02.27 - Sesja XVII (7)
        2012.03.27 - Sesja XVIII (10)
        2012.04.27 - Sesja XIX (5)
        2012.05.14 - Sesja XX (1)
        2012.05.28 - Sesja XXI (8)
        2012.06.25 - Sesja XXII (8)
        2012.08.10 - Sesja XXIII (5)
        2012.09.03 - Sesja XXIV (13)
        2012.09.24 - Sesja XXV (6)
        2012.10.29 - Sesja XXVI (23)
        2012.12.03 - Sesja XXVII (18)
        2012.12.17 - Sesja XXVIII (11)
        2012.12.31 - Sesja XXIX (1)
        2013.01.21 - Sesja XXX (2)
        2013.01.31 - Sesja XXXI (1)
        2013.02.25 - Sesja XXXII (7)
        2013.03.25 - Sesja XXXIII (10)
        2013.04.10 - Sesja XXXIV (1)
        2013.04.29 - Sesja XXXV (12)
        2013.05.20 - Sesja XXXVI (11)
        2013.06.24 - Sesja XXXVII (15)
        2013.07.08 - Sesja XXXVIII (4)
        2013.08.19 - Sesja XXXIX (3)
        2013.08.29 - Sesja XL (11)
        2013.09.23 - Sesja XLI (9)
        2013.10.28 - Sesja XLII (17)
        2013.12.02 - Sesja XLIII (16)
        2013.12.19 - Sesja XLIV (2)
        2013.12.30 - Sesja XLV (5)
        2014.01.29 - Sesja XVLI (4)
        2014.02.24 - Sesja XLVII (1)
        2014.03.31 - Sesja XLVIII (14)
        2014.04.28 - Sesja XLIX (12)
        2014.05.26 - Sesja L (4)
        2014.06.16 - Sesja LI (3)
        2014.06.30 - Sesja LII (12)
        2014.07.15 - Sesja LIII (5)
        2014.08.29 - Sesja LIV (10)
        2014.09.22 - Sesja LV (2)
        2014.09.29 - Sesja LVI (16)
        2014.10.28 - Sesja LVII (20)
        2014.11.07 - Sesja LVIII (8)
    Kadencja 2014 - 2018 (0)
        2014.12.01 - Sesja nr I (2)
        2014.12.15 - Sesja nr II (16)
        2014.12.30 - Sesja nr III (2)
        2015.01.26 - Sesja nr IV (4)
        2015.03.02 - Sesja nr V (15)
        2015.03.30 - Sesja nr VI (15)
        2015.04.27 - Sesja nr VII (8)
        2015.05.25 - Sesja nr VIII (13)
        2015.06.29 - Sesja nr X (15)
        2015.08.31 - Sesja nr XI (11)
        2015.09.28 - Sesja nr XII (14)
        2015.10.26 - Sesja nr XIII (12)
        2015.11.30 - Sesja nr XIV (17)
        2015.12.18 - Sesja nr XV (4)
        2015.12.23 - Sesja nr XVI (1)
        2015.12.30 - Sesja nr XVII (10)
        2016.01.15 - Sesja nr XVIII (5)
        2016.02.01 - Sesja nr XIX (1)
        2016.02.29 - Sesja nr XX (13)
        2016.03.30 - Sesja nr XXI (13)
        2016.04.25 - Sesja nr XXII (11)
        2016.04.29 - Sesja nr XXIII (2)
        2016.06.03 - Sesja nr XXIV (13)
        2016.06.27 - Sesja nr XXV (5)
        2016.07.26 - Sesja nr XXVI (2)
        2016.08.23 - Sesja nr XXVII (1)
        2016.08.29 - Sesja nr XXVIII (14)
        2016.09.26 - Sesja nr XXIX (19)
        2016.10.28 - Sesja nr XXX (14)
        2016.11.28 - Sesja nr XXXI (14)
        2016.12.23 - Sesja nr XXXII (8)
        2016.12.29 - Sesja nr XXXIII (7)
        2017.01.30 - Sesja nr XXXIV (1)
        2017.02.08 - Sesja nr XXXV (2)
        2017.02.27 - Sesja nr XXXVI (16)
        2017.03.27 - Sesja nr XXXVII (11)
        2017.04.24 - Sesja nr XXXVIII (11)
        2017.05.11 - Sesja nr XXXIX (1)
        2017.05.29 - Sesja nr XL (10)
        2017.06.26 - Sesja nr XLI (9)
        2017.08.09 - Sesja nr XLIII (2)
        2017.08.28 - Sesja nr XLIV (8)
        2017.09.29 - Sesja nr XLV (20)
        2017.10.27 - Sesja nr XLVI (20)
        2017.11.27 - Sesja nr XLVII (23)
        2017.12.21 - Sesja nr XLVIII (8)
        2017.12.29 - Sesja nr XLIX (1)
        2018.01.15 - Sesja nr L (4)
        2018.02.12 - Sesja nr LI (2)
        2018.02.26 - Sesja nr LII (12)
        2018.03.26 - Sesja nr LIII (12)
        2018.04.27 - Sesja nr LIV (14)
        2018.05.09 - Sesja nr LV - nadzwyczajna (1)
        2018.05.28 - Sesja nr LVI (7)
        2018.06.27 - Sesja nr LVII (12)
        2018.07.09 - Sesja nr LVIII - nadzwyczajna (5)
        2018.08.27 - Sesja nr LX (14)
        2018.09.19 - Sesja nr LXI (6)
        2018.10.01 - Sesja nr LXII (14)
        2018.10.17 - Sesja nr LXIII (5)
    Kadencja 2018 - 2023 (0)
        2018.11.21 - Sesja I (2)
        2018.11.28 - Sesja II (24)
        2018.12.13 - Sesja III (5)
        2018.12.28 - Sesja IV (11)
        2019.01.28 - Sesja V (7)
        2019.02.28 - Sesja VI (10)
        2019.03.25 - Sesja VII (12)
        2019.04.25 - Sesja VIII (1)
        2019.05.16 - Sesja IX (5)
        2019.05.27 - Sesja X (8)
        2019.06.13 - Sesja XI (3)
        2019.06.29 - Sesja XII (16)
        2019.08.02 - Sesja XIII (6)
        2019.09.03 - Sesja XIV (10)
        2019.09.30 - Sesja XV (18)
        2019.10.17 - Sesja XVI (1)
        2019.10.28 - Sesja XVII (13)
        2019.10.31 - Sesja XVIII (1)
        2019.11.25 - Sesja XIX (8)
        2019.12.04 - Sesja XX (1)

Ogłoszenia, obwieszczenia i informacje
    Wolne miejsca pracy (4)
        Zakończone postępowania o naborze na wolne miejsca pracy (33)
            2011.06.16 - Nabór na stanowisko podinspektor ds. oświaty (2)
            2011.06.14 - Nabór na stanowisko Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (2)
            2011.06.13 - Nabór na stanowisko Inspektor ds. wodociągów i kanalizacji (2)
            2010.05.19 - Podinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych Urzędu Gminy w Pabianicach (2)
            2010.05.19 - Podinspektor w Referacie Gospodarki Gruntami, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. (2)
            2010.12.07 - Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych (1)
            2012.08.02 - Nabór na stanowisko inspektor d.s. gospodarki odpadami komunalnymi (2)
            2012.08.21 - Nabór na stanowisko Inspektor ds. gospodarki odpadam (2)
            2017.01.23 - Nabór na stanowisko: inspektor ds. planowania przestrzennego (2)
            2017.02.22 - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. planowania przestrzennego (2)
            2017.03.01 - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. oświaty w Referacie Oświaty, Kultury i Sportu (2)
            2017.03.06 - Nabór na wolne stanowisko Głownego Księgowego w SP w Pawlikowicach (2)
            2017.06.30 - Nabór na stanowisko podinspektor ds. sportu i współpracy z organizacjami pozarządowymi (2)
            20180312 - Nabór na stanowisko podinspektor ds. obsługi rady gminy (2)
            2018.08.13 - Nabór na stanowisko podinspektora ds. wymiaru podatków (2)
    Ogłoszenia, obwieszczenia (44)
        Archiwum 2009 r. (8)
        Archiwum 2010 r. (11)
        Archiwum 2011 r. (16)
        Archiwum 2012 r. (18)
        Archiwum 2013 r. (21)
        Archiwum 2014 r. (16)
        Archiwum 2015 r. (29)
        Archiwum 2016 r. (15)
        Archiwum 2017 r. (13)
        Archiwum 2018 r. (22)
    Ocena jakości wody (13)
    Zgromadzenia (1)

Wybory i Referenda
    Urzędnik wyborczy (1)
    Wybory do Sejmu i Senatu - 2019 (10)
    Archiwum akcji wyborczych (0)
        Wybory do Sejmu i Senatu - 2011 r. (16)
        Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pabianice - 15.05.2011 (15)
        Wybory samorządowe - 2010 r (0)
            Obwieszczenia i informacje Wójta Gminy Pabianice (5)
            Wybory Samorządowe na stronach Państwowej Komisji Wyborczej (1)
            Wybory do Rady Powiatu i Sejmiku Wojewódzkiego (1)
            Gminna Komisja Wyborcza (1)
            Obwodowe Komisje Wyborcze (4)
            Informacje i obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Pabianicach (6)
            Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej (2)
            Informacje o zarejestrowanych listach i kandydatach na stronach KBW (1)
            Protokoły z wyników głosowania i wyników wyborów (2)
            Obwieszcenia i informacje Komisarza Wybroczego w Łodzi (1)
        Wybory uzupełnianiące do Rady Gminy Pabianice - 12.05.2019 r. (14)
        Wybory Prezydenta RP - 2010 r. (11)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014 r. (11)
            Akty prawne związane z wyborami (2)
            Zarządzenia Wójta Gminy Pabianice związane z wyborami (1)
        Wybory Prezydenta RP - 2015 r. (6)
            Obwodowe Komisje Wyborcze (1)
            Informacje dla Wyborców (3)
            Informacje Państwowej Komisji Wyborczej (2)
        Referendum zarządzone na 06.09.2015 r. (16)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 (20)
        Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pabianice - 27.11.2011 (13)
        Wybory Samorządowe - 2014 r. (13)
            Gminna Komisja Wyborcza w Pabianicach (1)
                Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej (11)
                Informacje Gminnej Komisji Wyborczej (6)
            Uprawnienia dla wyborców niepełnosprawnych (6)
        Wybory do Izby Rolniczych - 2015 r. (1)
        Sejm i Senat 2015 (11)
            Informacje dla wyborców (10)
        Wybory uzupełniajace do Rady Gminy Pabianice - 25.06.2017 r. (16)
        Wybory Samorządowe - 2018 r. (34)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2009 r. (2)

Gmina

Urząd Gminy
    Załatwianie spraw (0)
        Księgowość Podatkowa (9)
        Stanowisko d/s działalności gospodarczej (2)
        Stanowisko d/s ochrony środowiska i leśnictwa (3)
        Stanowisko d/s gospodarki gruntami (2)
        Stanowisko d/s wodociągów i kanalizacji (2)
        Stanowisko d/s planowania przestrzennego (4)
        Stanowisko d/s ewidencji ludności i dowodów osobistych (17)
        Stanowisko d/s dróg (1)
        Stanowisko d/s. oswiaty (1)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (1)
    Statut i regulaminy urzędu (6)

Prawo lokalne
    Statut Gminy (1)
    Akty prawa miejscowego (1)
    Regulaminy (2)
    Podatki i opłaty lokalne (0)
        2009 r. (1)
        2010 r. (1)
        2011 r. (1)
        2012 r. (1)
        2013 r. (1)
        2014 r. (1)
        2015 r. (1)
        2016 r. (1)
        2017 r. (1)
        2018 r. (1)
        2019 r. (1)
        2020 r. (1)
    Opłata adiacencka (1)
    Taryfy opłat za wodę i odprowadzanie ścieków (1)
        Taryfy archiwalne (6)

Plany, programy i strategie lokalne
    Program wsparcia budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków (1)
    Gminny Plan Gospodarki Odpadami (1)
    Program Ochrony Środowiska Gminy Pabianice (1)
    Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Pabianice na lata 2007-2013 (1)
    Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (1)
    Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (1)
    Strategia Rozwoju Gminy Pabianice na lata 2016 - 2023 (2)
    Program wymiany pieców (2)

Planowanie przestrzenne
    Plan zagospodarowania przestrzennego (1)
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (1)

Gminna Rada Seniorów
    Statut Gminnej Rady Seniorów (1)
    Ogłoszenia/Informacje/Aktualności (1)

Sołectwa
    Sołectwa (2)

Ochrona środowiska
    Decyzje środowiskowe (0)
        Sprawy rozpoczęte w 2008 r. (0)
            7625-1/08 w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie firmy ,,WŁODAN’’ Spółka Jawna, Cecylia i Andrze (1)
            7625-2/08 w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego (2)
            7625-3/08 w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie generatora energii wiatrowej o wysokości powyżej 30 m wra (3)
        Sprawy rozpoczęte w 2009 r. (0)
            7625-1/09 w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Pabianice oraz miejscowościach Bychlew i Jadwinin, gm. Pabianice (3)
            7625-2/09 w sprawie przebudowy ul. Parkowej w miejscowości Piątkowisko, Gmina Pabianice. (5)
            7625-3/09 w sprawie budowy elektrowni wiatrowej o mocy 250 kW (5)
            7625-4/09 w sprawie budowy elektrowni wiatrowej o mocy 850 kW i wysokości do 65 m, zlokalizowanej w Porszewicach (7)
            7625-5/09 w sprawie budowy zakładu produkcji opakowań z folii, w miejscowość Jadwinin. (5)
        Sprawy rozpoczęte w 2010 r. (0)
            7625-1/10 w sprawie budowy Rzemieślniczego Zakładu Stolarskiego w Szynkielewie (6)
            7625-2/10 w sprawie przebudowy drogi gminnej Nr 108023E w technologii emulsyjno – grysowej w miejscowości Hermanów (7)
            7625-3/10 w sprawie budowy budynku zakładu wulkanizacyjnego (8)
            7625-4/10 w sprawie przebudowy ul. Złotej w miejscowości Piątkowisko (6)
            7625-5/10 w sprawie przebudowy ul. Platynowej w miejscowości Piątkowisko (6)
            7625-6/10 w sprawie przedsięwzięcia pod nazwą Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa (1)
        Sprawy rozpoczęte w 2011 r. (0)
            GGŚ.6220.2.2011 - eksploatacja kopaliny - kruszywa naturalnego ze złoża ,,OKOŁOWICE'' (5)
            GGŚ.6220.3.2011 - budowia instalacji odsalania pozostałości z filtrów workowych na terenie GOŚŁAM w Łodzi (4)
            GGŚ.6220.4.2011 - eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Żytowice II" (3)
            GGŚ.6220.5.2011 - eksploatacja kopaliny- kruszywa naturalnego ze złoża "OKOŁOWICE'' (3)
            GGŚ.6220.6.2011 - przystosowanie istniejących budynków na potrzeby produkcji preparatów do mycia i dezynfekcji dla przemysłu spo (4)
            OŚN.6220.8.2011 - budowia zbiornika awaryjnego magazynowania osadów z oczyszczania kanalizacji deszczowej miasta Łodzi (3)
            OŚN.6220.9.2011 - budowia kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko (3)
            OŚN.6220.5.2012 - budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko i Kudrowice Gmina Pabianice na działkach wykazanych w załąc (1)
        Sprawy rozpoczęte w 2012 r. (0)
            OŚN.6220.01.2012 - budowa Zakładu Przetwórstwa Mięsnego we wsi Żytowice (2)
            OŚN.6220.02.2012 - zmiana sposobu użytkowania budynku pieczarkarni wraz z przybudówką , na warsztat wymiany i wulkanizacji opon (2)
            OŚN.6220.03.2012 - wykonanie urządzenia wodnego dla otworu hydrogeologicznego zlokalizowanego w Pawlikowicach (2)
            OŚN.6220.04.2012 - przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego w związku ze zmianą sposobu użytkowania na zakład g (2)
            OŚN.6220.06.2012 - budowa kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej Nr 3308E we wsiach: Szynkielew, Petrykozy i Kudrowice (2)
        Sprawy rozpoczęte w 2013 r. (0)
            OŚN.6220.01.2013 - Budowa przyzakładowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 15 m3/d na terenie zakł (3)
            OŚN.6220.02.2013 - Eksploatacja kopaliny - kruszywa naturalnego ze złoża "OKOŁOWICE II" (2)
            OŚN.6220.3.2013 - Eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Żytowice III w granicach obszaru górniczego "Żytowice III' (2)
        Sprawy rozpoczęte w 2014 r. (0)
            OŚN.6220.1.2014 - Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów (osadów ściekowych) GOŚ-Laguny (kwatera nr 17.2, I i III) (1)
            OŚN.6220.2.2014 - Budowia elektrowni fotowoltaicznej na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi (2)
            OŚN.6220.3.2014 - Rekultywacja składowiska odpadów (osadów ściekowych) GOŚ-Laguny (kwatera nr 17.2, I i III), eksploatowanego (2)
            OŚN.6220.4.2014 - Eksploatacji kopaliny - kruszywa naturalnego ze złoża "Porszewice'' położonego na gruntach w miejscowości Pors (2)
            OŚN.6220.5.2014 - Utworzeniu punktu zbiórki złomu w miejscowości Bychlew (1)
            OŚN.6220.6.2014 - Eksploatacja kopaliny - kruszywa naturalnego ze złoża "Żytowice IV'' (4)
        Sprawy rozpoczęte w 2015 r. (0)
            OŚN.6220.1.2015 - Przebudowa drogi Bychlew - Terenin (4)
            OŚN.6220.2.2015 - warsztatu wraz z budynkiem gospodarczym dla nowej stacji obsługi i remontów sprzętu budowlanego, rolniczego i środków transportu we wsi Wola Żytowska (2)
            OŚN.6220.3.2015 - W sprawie eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego PIĄTKOWISKO (2)
            OŚN.6220.5.2015 - Modernizacji ZZU DN 300 MOP 3,2 MPa na ZZU DN500/300/500 MOP 5,5 MPa - węzeł Szynkielew, na terenie stacji redukcyjno-pomiarowej gazu 1° Szynkielew (2)
        Sprawy rozpoczęte w 2016 r. (0)
            OŚN.6220.1.2016 - Przebudowa drogi gminnej nr 108274E (4)
            OŚN.6220.2.2016 - Budowa dróg Osiedla w Piątkowisku w obrębie ulic: Spiżowa, Miedziana, Mosiężna, Tytanowa, oraz ciągu pieszo - rowerowego wraz z odwodnieniem (4)
            OŚN.6220.3.2016 - przebudowa drogi powiatowej nr 4911E w miejscowości Żytowice (4)
            OŚN.6220.5.2016 - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Hermanów, Terenin i Władysławów (4)
            OŚN.6220.7.2016 - Przebudowa drogi gminnej nr 108259E od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4911E do granicy z gminą Dobroń (4)
            OŚN.6220.9.2016 - Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu z usuwaniem azotu i odzyskiem fosforu z odcieków na terenie GOŚ ŁAM (3)
            OŚN.6220.10.2016 - Budowia sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi we wsi Kudrowice (4)
            OŚN.6220.11.2016 - Budowia sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi we wsi Jadwinin (4)
        Sprawy rozpoczęte w 2017 r. (0)
            OŚN.6220.1.2017 - Wykonaniie zastępczego układu odwodnienia depresyjnego części osadowej GOŚ ŁAM (4)
            OŚN.6220.2.2017 - Przebudowie dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny (4)
            OŚN.6220.3.2017 - Budowa Hali Magazynowej w miejscowości Pawlikowice (3)
            OŚN.6220.5.2017 - Wydobycie kopalin ze złoża kruszywa naturalnego Piątkowisko II (3)
            OŚN.6220.8.2017 - Rozbudowa placu tymczasowego magazynowania osadu przy ITPO w Grupowej Oczyszczalni Ścieków ŁAM (1)
        Sprawy rozpoczęte w 2018 r. (1)
            OŚN.6220.2.2018 - Modernizacja obiektów Grupowej Oczyszczalnie Ścieków w Łodzi (3)
            OŚN.6220.A.9.2018 - Budowa obiektu infrastruktury technicznej RAD1036 w Gorce Pabianickiej (2)
            OŚN.6220.10.4.2018 - Eksploatowanie wody podziemnej przy pomocy studni wierconej. (2)
            OŚN.6220.11.2018 - Budowa hali magazynowej w miejscowości Pawlikowice (1)
            OŚN.6220.12.02.2018 - Budowa stacji telefonii komórkowej P4 PAB3314B - Górka Pabianicka (1)
        Sprawy rozpoczęte w 2019 r. (0)
            OŚN.6220.11.08.2018/2019 - Budowa hali magazynowej w Pawlikowicach (2)
            OŚN.6220.01.2019 - Rozbudowa zakładu Greek Trade sp. z o.o. w miejscowości Porszewice. (1)
            OŚN.6220.02.2019 - Powiększenie bazy zasobowej złoża kruszywa naturalnego - piasku - Okołowice II (1)
    Publicznie dostępny wykaz danych (1)

Gospodarka odpadami komunalnymi
    Informacje na temat gospodarki odpadami komunalnymi (2)
    Wykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej Urzędu Gminy w Pabianicach (2)
    Sprawozdania Wójta Gminy z relaziacji zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. (5)
    Formularze (3)
    Harmnogramy odbioru (2)

Zamówienia Publiczne
    Przetargi aktualnie trwające (10)
    Prztetargi zakończone (20)
    Zamówienia poniżej 30000 euro (29)
    Archiwum ogłoszeń o zamówieniach publicznych (0)
        2008 r. (4)
        2009 r. (9)
        2010 r. (16)
        2011 r. (20)
        2012 r. (14)
        2013 r. (21)
        2014 r. (24)
        2015 r. (9)
        2016 r. (11)
        2017 r. (14)
    Komisja przetargowa (1)
    Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych (3)

Organizacje pozarządowe
    Ogłoszenia/Informacje (26)
    Program współpracy z organizacjami pozarządowymi (4)
    Sprawozdania (2)

Finanse
    Sprawozdania budżetowe przekazywane do RIO (0)
        2006 r. (1)
        2007 r. (0)
            I kwartał (1)
            II kwartał (1)
            III kwartał (1)
            IV kwartał (1)
        2008 r. (0)
            I kwartał (1)
            II kwartał (1)
            III kwartał (5)
            IV kwartał (5)
        2009 r. (0)
            I kwartał (1)
            II kwartał (1)
            III kwartał (1)
            IV kwartał (1)
        2010 r. (0)
            I kwartał (1)
            II kwartał (1)
            III kwartał (1)
            IV kwartał (1)
        2011 r. (0)
            I kwartał (1)
            II kwartał (1)
            III kwartał (1)
            VI kwartał (1)
        2012 r. (0)
            I kwartał (1)
            II kwartał (1)
            III kwartał (1)
            IV kwartał (1)
        2013 r. (0)
            I kwartał (1)
            II kwartał (1)
            III kwartał (1)
            IV kwartał (1)
        2014 r. (0)
            I kwartał (1)
            II kwartał (1)
            III kwartał (1)
            IV kwartał (1)
        2015 r. (0)
            I kwartał (1)
            II kwartał (1)
            III kwartał (1)
            IV kwartał (1)
        2016 r. (0)
            I kwartał (1)
            II kwartał (1)
            III kwartał (1)
            IV kwartał (1)
        2017 r. (0)
            I kwartał (1)
            II kwartał (1)
            III kwartał (1)
            IV kwartał (1)
        2018 r. (0)
            I kwartał (1)
            II kwartał (1)
            III kwartał (1)
            IV kwartał (1)
        2019 r. (0)
            I kwartał (1)
            II kwartał (1)
    Budżet Gminy (1)
        Budżet gminy w 2005 r. (1)
        Budżet gminy w 2006 r. (1)
        Budżet gminy w 2007 r. (1)
        Budżet gminy w 2008 r. (2)
        Budżet gminy w 2009 r. (3)
        Budżet gminy w 2010 r. (3)
        Budżet gminy w 2011 r. (6)
        Budżet gminy w 2012 r. (5)
        Budżet gminy w 2013 r. (2)
        Budżet gminy w 2014 r. (1)
        Budżet gminy w 2015 r. (2)
        Budżet gminy w 2016 r. (3)
        Budżet gminy w 2017 r. (1)
        Budżet gminy w 2018 r. (1)
        Budżet gminy w 2019 r. (1)
        Budżet gminy w 2020 r. (1)
    Informacje o udzielonej pomocy publicznej (9)
    Rejestry (2)
    Bilanse (0)
        Bilanse za 2018 r. (2)

Konsultacje społeczne
    Konsultacje społeczne nazw miejscowości w sołectwach Pawlikowice, Rydzyny i Szynkielew (5)

Oświadczenia majątkowe
    Radni (0)
        Oświadczenia składane w 2014 r. (3)
        Oświadczenia składane w 2015 r. (1)
        Oświadczenia składane w 2016 r. (1)
        Oświadczenia składane w 2017 r. (2)
        Oświadczenia składane w 2018 r. (3)
        Oświadczenia składane w 2019 r. (2)
    Pracownicy Urzędu Gminy (0)
        Oświadczenia składane w 2014 r. (3)
        Oświadczenia składane w 2015 r. (2)
        Oświadczenia składane w 2016 r. (1)
        Oświadczenia składane w 2017 r. (1)
        Oświadczenia składane w 2018 r. (1)
        Oświadczenia składane w 2019 r. (1)
    Kierownicy Jednostek Organizacyjnych (0)
        Oświadczenia składane w 2014 r. (1)
        Oświadczenia składane w 2015 r. (1)
        Oświadczenia składane w 2016 r. (1)
        Oświadczenia składane w 2017 r. (1)
        Oświadczenia składane w 2018 r. (1)
        Oświadczenia składane w 2019 r. (1)

Opieka nad dziećmi do lat 3
    Opiekunowie dzienni (1)

Informacje o kontrolach
    Kontrole Komisji Rewizyjnej (26)
    Kontrole zewnętrzne (7)

Informacje
    Instrukcje obsługi (1)
    Niepublikowane w BIP (1)
    Redakcja (1)

Rejestr Instytucji Kultury
    Księga rejestrowa (1)

Łowiectwo
    Kalendarze polowań (2)
    Informacje/Ogłoszenia (2)

Szkoła Podstawowa w Bychlewie
    Informacje o jednostce (1)
    Programy i regulaminy (2)
    Statut (1)
    Struktury organizacyjne (1)
    Uchwały (2)
    Wykaz podręczników (1)

Szkoła Podstawowa w Pawlikowicach
    Informacje o jednostce (1)
    Statut (0)
    Programy i regulaminy (8)
    Informacje i kontrole (1)
    Strutkury organizacyjne (1)
    Wykaz podręczników (1)
    Finanse (1)

Szkoła Podstawowa w Petryzkozach
    Informacje o jednostce (1)
    Informacje i kontrole (1)
    Struktury organizacyjne (2)
    Wykaz podręczników (1)

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku
    Informacje o jednostce (1)
    Statut (1)
    Programy i regulaminy (10)
    Procedury (3)
    Strutury organizacyjne (1)
    Wykaz podręczników (1)

Gimnazjum w Piątkowisku
    Informacje o jednostce (1)
    Statut (1)
    Programy i regulaminy (2)
    Struktury organicyjne (1)
    Wykaz podręczników (3)
    Kontrole (2)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
    Informacje o jednostce (1)

Gminny Ośrodek Zdrowia w Petrykozach
    Informacje o jednostce (1)

Gminna Biblioteka Publiczna w Bychlewie
    Informacje o jednostce (1)

Ochrona Danych Osobowych
    Ochrona Danych Osobowych (1)