Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Pabianice

Kolorowy pasek

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie zakresu działań możliwych do realizacji w związku z ograniczeniem zużycia energii finalnej oraz zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych do atmosfery. Cel ten jest zbieżny z dotychczasową polityką energetyczną Gminy Pabianice, jego realizacja wpisuje się w dotychczasowe funkcje poszczególnych wydziałów Urzędu Gminy Pabianice oraz Jednostek Organizacyjnych gminy. Celem dokumentu jest przedstawienie wyników inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń gazów cieplarnianych oraz analiza działań proponowanych do realizacji.

Do celów szczegółowych należą:

  • ugruntowanie pozycji Gminy Pabianice w grupie polskich gmin rozwijających koncepcję gmin zrównoważonych energetycznie, wyróżniających się w zakresie koncepcji niskoemisyjnych obszarów gminnych,
  • rozwój planowania energetycznego oraz zarządzania energią w gminie,
  • optymalizacja działań związanych z produkcją i wykorzystaniem energii na terenie gminy,
  • zmniejszenie zużycia energii w poszczególnych sektorach odbiorców energii,
  • zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza (w tym gazów cieplarnianych) związanej ze zużyciem energii na terenie gminy,
  • realizacja koncepcji "wzorcowej roli sektora publicznego" w zakresie racjonalnego gospodarowania energią,
  • zaangażowanie poszczególnych uczestników lokalnego rynku energii w działania ograniczające emisję gazów cieplarnianych,
  • spełnienie wymagań Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczących formy i zakresu Planu gospodarki niskoemisyjnej.

Niniejszy dokument rozważa realizację skutecznego monitorowania efektów podejmowanych działań, przedstawiając szereg możliwych do wykorzystania wskaźników oraz propozycję harmonogramu monitoringu.

 

Zadanie „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pabianice na lata 2016-2020” o całkowitym koszcie netto 29 000,00 zł zostało dofinansowane środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji w wysokości 14 500,00 zł.

Załączniki

Uchwała nr XIV/132/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pabianice na lata 2016 - 2020” (4.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXII/198/2016 w sprawie aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pabianice na lata 2016 - 2020” (4.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr VIII/72/2019 w sprawie aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pabianice na lata 2016 - 2020” (5.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy w Pabianicach
Źródło informacji:Mariusz Rzepkowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Rzepkowski
Data wprowadzenia:2015-12-29 08:37:14
Opublikował:Mariusz Rzepkowski
Data publikacji:2015-12-29 08:56:57
Ostatnia zmiana:2019-04-29 14:21:54
Ilość wyświetleń:5091