Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Pabianice

Kolorowy pasek

Program Ochrony Środowiska Gminy Pabianice jest opracowaniem mającym na celu umożliwienie kompleksowego i efektywnego zarządzania ochroną środowiska. Ma on zapewić niezbędną koordynację działań proekologicznych w gminie.

Jego integralną część stanowi Plan Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gminy Pabianice.

 Przyjęcie jednolitego spojrzenia na problematykę ochrony środowiska w gminie pozwoli nie tylko przyczynić się do rozwiązania istniejących problemów w tym zakresie, ale również tak ukierunkować podejmowane działania, aby przeciwdziałać mogącym pojawić się w przyszłości zagrożeniom.

W programie uwzględnione zostały zagadnienia z zakresu ochrony środowiska i dziedzin bezpośrednio powiązanych, co powinno dopomóc we właściwym ukierunkowaniu działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju gminy.

Program zawiera diagnozę stanu obecnego środowiska, obejmującą:

  • powietrze atmosferyczne
  • hałas
  • gospodarkę wodną
  • gospodarkę odpadami
  • promieniowanie elektromagnetyczne
  • powierzchnię ziemi, stan gleb
  • przeobrażenia środowiska przyrodniczego (obszary i obiekty prawnie chronione, bioróżnorodność)

Obowiązek sporządzenia programu ochrony środowiska dla Gminy Pabianice wynika z przepisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627, z późniejszymi zmianami).

Załączniki

Program ochrony środowiska dla gminy Pabianice na lata 2009-2012 (491kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Anna Chodasewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Rzepkowski
Data wprowadzenia:2009-08-12 10:28:38
Opublikował:Mariusz Rzepkowski
Data publikacji:2009-08-12 10:37:30
Ostatnia zmiana:2009-08-12 10:37:56
Ilość wyświetleń:7862