Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Pabianice

Kolorowy pasek

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:471880-2019:TEXT:PL:HTML

 Ogłoszenie o zamówieniu: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

2019/S 194-471880

Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Pabianice w okresie od 1.1.2020 r. do 31.12.2020 r.

Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa (Załącznik nr 1 do SIWZ) – Opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) oraz Wzór umowy stanowiący (Załącznik nr 2 do SIWZ).

Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Dysponowanie na potrzeby realizowania zamówienia pojazdami do odbioru odpadów komunalnych spełniających normy emisji spalin EURO 6- aspekt środowiskowy / Waga: 40 %

Cena - Waga: 60 %

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału Data: 12/11/2019  18/11/2019 Czas lokalny: 10:00

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE w dniu 08.10.2019 r. (176.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (345.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 do SIWZ- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (120.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy (134.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór formularza oferty (64.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia JEDZ - wersja edytowalna (184kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 do SIWZ- Wzór oświadzcenia JEDZ składanego z ofertą (154kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór informacji dot. grupy kapitałowej (43.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór wykazu usług (41kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu narzędzi (51kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8 do SIWZ- Wzór oświadczenia w zakresie określonym w rozdziale VIII, pkt. 8.7.2 lit e)-g) SIWZ (45.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprostowanie głoszenia o zamówieniu opublikowane w DUUE - przesłane (31.10.2019) (74.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprostowanie głoszenia o zamówieniu opublikowane w DUUE - opublikowane (05.11.2019) (74.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór umowy powierzenia danych osobowych. (51.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ i modyfikacja SIWZ (31.10.2019) (106.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Info z otwarcia ofert 18.11.2019 (36.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o wyniku postępowania (33.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy w Pabianicach
Źródło informacji:Mariusz Rzepkowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Rzepkowski
Data wprowadzenia:2019-10-08 11:39:11
Opublikował:Mariusz Rzepkowski
Data publikacji:2019-10-08 11:49:27
Ostatnia zmiana:2019-12-17 10:34:46
Ilość wyświetleń:463