Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Pabianice

Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2019-10-08 11:39:11 Mariusz Rzepkowski Utworzenie
2019-10-08 11:41:13 Mariusz Rzepkowski Dodano załącznik o nazwie "Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE w dniu 08.10.2019 r." w pozycji nr 1
2019-10-08 11:41:13 Mariusz Rzepkowski Dodano załącznik o nazwie "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)" w pozycji nr 2
2019-10-08 11:41:14 Mariusz Rzepkowski Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 1 do SIWZ- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" w pozycji nr 3
2019-10-08 11:41:14 Mariusz Rzepkowski Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy" w pozycji nr 4
2019-10-08 11:41:14 Mariusz Rzepkowski Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór formularza oferty" w pozycji nr 5
2019-10-08 11:41:14 Mariusz Rzepkowski Dodano załącznik o nazwie "20191008_SIWZ_Zal_03_WykazUslug" w pozycji nr 6
2019-10-08 11:41:14 Mariusz Rzepkowski Dodano załącznik o nazwie "20191008_SIWZ_Zal_04_JEDZ" w pozycji nr 7
2019-10-08 11:41:15 Mariusz Rzepkowski Dodano załącznik o nazwie "20191008_SIWZ_Zal_04_JEDZ" w pozycji nr 8
2019-10-08 11:41:15 Mariusz Rzepkowski Dodano załącznik o nazwie "20191008_SIWZ_Zal_05_OswGrupaKapitalowa" w pozycji nr 9
2019-10-08 11:41:15 Mariusz Rzepkowski Dodano załącznik o nazwie "20191008_SIWZ_Zal_07_WykazNarzedzi" w pozycji nr 10
2019-10-08 11:41:15 Mariusz Rzepkowski Dodano załącznik o nazwie "20191008_SIWZ_Zal_08_Oswiadczenia" w pozycji nr 11
2019-10-08 11:41:15 Mariusz Rzepkowski Dodano załącznik o nazwie "20191008_WzorUmowyPowierzenieDanychOsobowych" w pozycji nr 12
2019-10-08 11:44:48 Mariusz Rzepkowski Usunięto załącznik o nazwie "20191008_SIWZ_Zal_03_WykazUslug"
2019-10-08 11:44:48 Mariusz Rzepkowski Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "20191008_SIWZ_Zal_04_JEDZ" na "Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadzcenia JEDZ składanego z ofertą"
2019-10-08 11:44:48 Mariusz Rzepkowski Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "20191008_SIWZ_Zal_04_JEDZ" na "Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia JEDZ- wersja edytowalna"
2019-10-08 11:44:48 Mariusz Rzepkowski Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "20191008_SIWZ_Zal_05_OswGrupaKapitalowa" na "Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór informacji dot. grupy kapitałowej"
2019-10-08 11:44:48 Mariusz Rzepkowski Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór wykazu usług" w pozycji nr 9
2019-10-08 11:44:48 Mariusz Rzepkowski Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "20191008_SIWZ_Zal_07_WykazNarzedzi" na "Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu narzędzi"
2019-10-08 11:44:48 Mariusz Rzepkowski Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "20191008_SIWZ_Zal_08_Oswiadczenia" na "Załącznik nr 8 do SIWZ- Wzór oświadczenia w zakresie określonym w rozdziale VIII, pkt. 8.7.2 lit e)-g) SIWZ"
2019-10-08 11:44:48 Mariusz Rzepkowski Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "20191008_WzorUmowyPowierzenieDanychOsobowych" na "Wzór umowy powierzenia danych osobowych."
2019-10-08 11:45:34 Mariusz Rzepkowski Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadzcenia JEDZ składanego z ofertą" na "Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia JEDZ - wersja edytowalna"
2019-10-08 11:45:34 Mariusz Rzepkowski Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia JEDZ- wersja edytowalna" na "Załącznik nr 4 do SIWZ- Wzór oświadzcenia JEDZ składanego z ofertą"
2019-10-08 11:49:28 Mariusz Rzepkowski Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2019-10-31 11:13:17 Mariusz Rzepkowski Dodano załącznik o nazwie "Sprostowanie głoszenia o zamówieniu opublikowane w DUUE - przesłane (31.10.2019)" w pozycji nr 13
2019-10-31 11:13:18 Mariusz Rzepkowski Dodano załącznik o nazwie "Odpowiedzi na zapytania do SIWZ i modyfikacja SIWZ (31.10.2019)" w pozycji nr 14
2019-10-31 11:13:20 Mariusz Rzepkowski Aktualizacja
2019-10-31 14:30:13 Mariusz Rzepkowski Aktualizacja
2019-11-05 13:18:07 Mariusz Rzepkowski Dodano załącznik o nazwie "Sprostowanie głoszenia o zamówieniu opublikowane w DUUE - opublikowane (05.11.2019)" w pozycji nr 13
2019-11-05 13:18:08 Mariusz Rzepkowski Aktualizacja
2019-11-18 16:26:56 Mariusz Rzepkowski Dodano załącznik o nazwie "Info z otwarcia ofert 18.11.2019" w pozycji nr 16
2019-11-18 16:27:22 Mariusz Rzepkowski INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
2019-12-17 10:34:45 Mariusz Rzepkowski Dodano załącznik o nazwie "Ogłoszenie o wyniku postępowania" w pozycji nr 17
2019-12-17 10:34:46 Mariusz Rzepkowski Aktualizacja

Powrót