Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Pabianice

Kolorowy pasek

Sołectwo tworzy rada gminy w formie uchwały, na zasadach określonych w statucie gminy.

Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:

  • nazwę i obszar jednostki pomocniczej,
  • zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,
  • organizację i zadania organów jednostek pomocniczych, 
  • zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji, zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.

Organami sołectwa, wybieranymi na okres kadencji są:

  • sołtys, jako organ wykonawczy sołectwa,
  • rada sołecka, jako organ wspomagający działalność sołtysa.

Kadencja trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.Nadzór nad działalnością sołectw sprawuje rada gminy i wójt.

Załączniki

Statut sołectwa Bychlew (399.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Statut sołectwa Gorzew - Okołowice (469.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Statut sołectwa Górka Pabianicka (470.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Statut sołectwa Hermanów (468.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Statut sołectwa Jadwinin - Władysławów (470.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Statut sołectwa Janowice - Huta Janowska (469.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Statut sołectwa Konin - Majówka (471kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Statut sołectwa Kudrowice (472.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Statut sołectwa Pawlikowice (470kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Statut sołectwa Petrykozy (468.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Statut sołectwa Piątkowisko (469.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Statut sołectwa Porszewice (469.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Statut sołectwa Rydzyny (469.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Statut sołectwa Szynkielew (470.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Statut sołectwa Świątniki (471.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Statut sołectwa Terenin (468.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Statut sołectwa Wola Żytowska (472.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Statut sołectwa Żytowice - Wysieradz (472.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr XXII/178/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie Statutów Sołectw Gminy Pabianice (3.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jadwiga Słubik
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Rzepkowski
Data wprowadzenia:2009-08-11 15:29:59
Opublikował:Mariusz Rzepkowski
Data publikacji:2009-08-11 15:36:59
Ostatnia zmiana:2012-09-13 18:19:49
Ilość wyświetleń:5389