Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Pabianice

Kolorowy pasek

Pabianice, dnia 12.02.2019 r.

Urząd Gminy w Pabianicach
ul. Torowa 21 95-200 Pabianice
OŚN. 6810.11.14.2015

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W SPRAWIE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz §3 ust. 1 §13 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.) został przeprowadzony pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej we wsi Piątkowisko oznaczonej nr. ewid. 357/19 o powierzchni 0,0164 ha dla której prowadzona jest KW LD1P/00030035/0.

W licytacji udział wzięła 1 osoba. Cena wywoławcza wynosiła 3.460,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt zł)

Warunkiem przystąpienia do licytacji było wpłacenie wadium w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset zł)

Najkorzystniejszą ofertę złożyli Paweł i Anna Komorowscy zam. w Pabianicach (95-200) przy ulicy Kąkolowej 6.

Oferta ww. Państwa została uznana za najkorzystniejszą zgodnie z przeprowadzoną licytacją w której uzyskano cenę 3.660,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt zł)

Do kwoty uzyskanej w przetargu należy doliczyć podatek VAT (23%) w kwocie 841,80 zł

Kwota Brutto uzyskana w przetargu wynosi 4.501,80 zł Kwota wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset zł) została zaliczona na poczet ceny zakupu nieruchomości.

Pozostała część kwoty w wysokości 4.001,80 zł (słownie: cztery tysiące jeden 80/100 zł) zostanie wpłacone na konto Urzędu Gminy Pabianice 59 1560 0013 2721 5751 7000 0002

Geting Bank lub w kasie Urzędu przed przystąpieniem do podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości na Państwa Komorowskich.

Koszty notarialne ustalone przez notariusza pokrywają Państwo Komorowscy.

Wójt Gminy Pabianice
mgr Marcin Wieczorek

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy w Pabianicach
Źródło informacji:Zbigniew Urbański
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Rzepkowski
Data wprowadzenia:2019-03-05 09:13:49
Opublikował:Mariusz Rzepkowski
Data publikacji:2019-03-05 09:22:39
Ostatnia zmiana:2019-03-05 09:22:57
Ilość wyświetleń:429