Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Pabianice

Kolorowy pasek

Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych obowiązujace od 1 lipca 2019 r.

- 14 zł/osobę/miesiąc - odpady segregowane
- 28 zł/osobę/miesiąc - odpady niesegregowane

Usługi dodatkowe w zakresie odbierania odpadów komunalnych:

- odpady biodegradowalne - 1 raz w miesiącu- cena 27 zł. za pojemnik;
- odpady komunalne zmieszane - 2x w miesiącu zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych - cena 54 zł. za pojemnik.

Zainteresowani mieszkańcy aby skorzystać z dodatkowo płatnych usług dodatkowych muszą składać wypełnioną deklarację w pok. 16.

Opłaty należy wnosić kwartalnie, do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

Wpłat można dokonywać:
- w kasie Urzędu Gminy - u Sołtysów
- przelewem na konto Urzędu Gminy w Pabianicach, nr rachunku bankowego: 59 1560 0013 2721 5751 7000 0002

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 ze zm.):
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych można dostarczać do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się na ul. Łaskiej 13. w Pabianicach.
- sprzęt jest odbierany przez firmę Eko Region Sp. z o.o. ul. Bawełniana 18 Bełchatów.

Załączniki

Zasady segregacji odpadów (12.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. (15.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Zobacz także

Uchwała nr IX/73/2019 zmieniająca uchwałę Nr VII/65/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania.
Uchwała nr VII/065/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczenia
Uchwała nr XXXVI/314/2017 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Pabianice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
Uchwała nr XXIX/263/2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Pabianice.
Uchwała nr XX/174/2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i trybu jej uiszczania.
Uchwała nr XXXV/281/2013 zmieniająca uchwałę Nr XXVII/231/2012 z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych..
Uchwała nr XXXIII/270/2013 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pabianice
Uchwała nr XXVII/231/2012 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy w Pabianicach
Źródło informacji:Mariusz Rzepkowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Rzepkowski
Data wprowadzenia:2019-09-10 09:57:51
Opublikował:Mariusz Rzepkowski
Data publikacji:2019-09-10 10:07:58
Ostatnia zmiana:2019-10-07 10:33:42
Ilość wyświetleń:815